Polityka prywatności

   Tel.  +48 12 349-48-53,  Fax  +48 12 357-34-94   

   Infolinia (telefony stacjonarne): 

   +48 801 022 272

kontakt@avallo.pl

Created by  Avallo Sp. z o.o.

Polityka prywatności

 

 1. pl
 2. en

+48 12 349-48-53

I. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez naszą spółkę oraz sposób ich przetwarzania.

 1. Administratorem danych jest Avallo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-807 Aleje Jerozolimskie 96, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000521841, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M.Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 701-044-01-35, REGON: 147423258. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek opisany w Polityce Prywatności czy rozszerzająco w zawartych odrębnie umowach.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” może być zastąpiony określeniem „Ty” a „Administrator” – "Avallo Sp. z o.o."; serwis "www.avallo.pl" lub  „my”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzach traktowane są jako poufne i nie będą widoczne dla osób nieuprawnionych.   

 

 

 

II. Dane osobowe

Avallo Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis „www.avallo.pl” (wraz z subdomenami) ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie stron, podstron, dedykowanych narzędzi on-line oraz aktualizację informacji bieżących. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę użytkowników informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Avallo Sp. z o.o. plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

 

 

III. Administrator Danych

 1. Avallo Sp. z o.o. jest administratorem danych swoich klientów, współpracowników, pracowników, dostawców. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną

d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną)

e) w zakresie udzielonej zgody na przesyłanie materiałów marketingowych, newsletterów na podstawie udzielonej zgody.

 

 

IV. Cookies (Ciasteczka)

Serwis „Avallo Sp. z o.o” (wraz z podpiętymi subdomenami) zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej oraz narzędzi on-line niezbędnych do celów realizacji zawartych umów. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Witryna avallo.pl wraz subdomenami używają cookies. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

 1. Cookies wysyłane przez serwer www są przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail i inne dane wrażliwe, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania zakresu umowy.
 4. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki zainstalowanej na Twoim urządzeniu końcowym. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.
 5. Zebrane dane mogą służyć do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach możemy dokonywać np. za pomocą narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 6. Na naszej witrynie oraz subdomenach wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

V. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do „www.avallo.pl” wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

 

 

VI. Wiadomości

Witryna „www.avallo.pl” zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości www.avallo.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, materiały marketingowe), niekomercyjne listy (np. życzenia z okazji imienin czy powiadomienia o branżowym wydarzeniu). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych „www.avallo.pl”

 

 

VII. Inne formularze

 

Formularze, okna pop-up i inne formy otwierające się ewentualnie przy korzystaniu z witryn należących do „www.avallo.pl” i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez „www.avallo.pl” nie podlegają „Polityce Prywatności” (w takim wypadku zaleca się zweryfikować indywidualne ustawienia przeglądarki na komputerze użytkownika). Avallo nie współpracuje z żadnymi zewnętrznymi dostawcami/operatorami treści reklamowych (reklamy behawioralne, reklamy kontekstowe, marketing bezpośredni i t.p.).

 

 

 

VIII. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Serwis „www.avallo.pl” zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy „RODO” co oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 1. Każda osoba, której dane dotyczą  - jeżeli jesteśmy ich administratorem -  ma a) prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania, b) prawo dostępu do własnych danych, c) prawo do sprostowania/uzupełnienia danych, d) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), e) prawo do ograniczenia przetwarzania, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do sprzeciwu, h) prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, poczty poleconej, firmy kurierskiej lub wiadomości mailowej wysłanej na adres e-mail: ochrona_danych@avallo.pl. Odpowiedź na wniosek przesłana zostanie w adekwatnej formie pod podany adres (zamieszkania, e-mail, korespondencyjny).
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy w każdej chwili drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ochrona_danych@avallo.pl
 4.  Podane dane  osobowe będę przetwarzane przez okres:
 1. nawiązania, ukształtowania treści umowy, a następnie trwania umowy- do czasu jej rozwiązania
 2. do czasu cofnięcia zgody na wysyłanie wiadomości marketingowych, newsletterów

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 1. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo profesjonalni przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy i z którymi zawarliśmy odrębne umowy udostępniania danych - regulujące naszą współpracę np. w zakresie polis ubezpieczeniowych, usług medycznych, usług bankowych/księgowych/kadrowych, szkoleniowych, turystycznych i tym podobnych (powierzenie tylko w zakresie niezbędnym do wykonania danej umowy).
 6. Serwis  „www.avallo.pl” wraz z subdomenami stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

 

 

 

IX Zmiany Polityki Prywatności

Serwis „www.avallo.pl” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmianw Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do „www.avallo.pl” obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, „www.avallo.pl” będzie informować na stronach serwisu.

 

 

 

X. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań, wniosków lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, „www.avallo.pl” lub dedykowanych subdomen prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: ochrona_danych@avallo.pl

 

 

 

 

 

MÓJ WNIOSEK Chcę skorzystać z uprawnienia o którym mowa w punkcie VIII Polityki Prywatności Avallo

Nazwisko i imię
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Zakres wniosku
Data i godzina wniosku
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!